Mayday, zeecontainer overboord!

4 mei 2017

Mayday, zeecontainer overboord!

Er vallen nog steeds een paar duizend zeecontainers per jaar van vrachtschepen af. Erg vervelend voor de containerbranche, de veiligheid van bijvoorbeeld zeilers én voor het milieu. Zijn er praktische oplossingen die de branche kan toepassen? Willem Plet wijdde er een artikel aan op Zeilen.nl.

Wereldwijd worden meer dan zes miljoen zeecontainers ingezet. Het exacte verlies is niet vast te stellen. Verschillende metingen geven het getal tussen de 2500 en 10.000 aan, 0,04 tot 0,16 procent van de containers slaat dus overboord. Schippers hebben een meldingsplicht vanwege veiligheid als zij zelf een container verliezen of er een verloren exemplaar spotten. De risico’s zijn dat ze in aanvaring komen met schepen en platforms. Daarnaast is er kans op watervervuiling. En bij het aanspoelen van containers bestaat de kans op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, waar burgers en het milieu mee in aanraking kunnen komen.

Geen man overboord?

Vanuit de branche zijn mogelijke oplossingen aangekaart, maar deze worden nog niet in grote getale toegepast. Van oplosbare deurafsluiters, zodat de containers sneller zinken, fluorescerende kleuren op de containers voor verbeterde zichtbaarheid tot GPS-trackers op de zeecontainers. Enkele jaren geleden kwam een speciaal ventiel, de Container Sinka, op de markt. Deze deel van het probleem. “Een snel zinkende container vormt geen gevaar voor de scheepvaart en is gemakkelijker te traceren.” Ook het vermijden van stormgebieden zou een oplossing kunnen zijn, maar dit blijkt in de praktijk moeilijk haalbaar door de strakke planning in de containervaart.

Terug naar overzicht