Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

persoonlijke beschermingsmiddelen vanzelfsprekend

De Visser vakmensen krijgen de persoonlijke beschermingsmiddelen in bruikleen. De basis bestaat uit degelijke werkkleding, veiligheidsschoenen en werkhandschoenen. De outfit biedt zowel comfort als bescherming in de zomer en winter. Daarnaast zijn er veiligheidshesjes, thermohandschoenen voor het werken in de winter of in een vrieshuis. De steigerbouwers van Visser beschikken over zaken als een helm, veiligheidsbril, valbeveiliging, gereedschapstas, etc.

onderhoud persoonlijke beschermingsmiddelen

Iedere medewerker is verantwoordelijk er op toe te zien dat zijn PBM’s en die van zijn collega’s op de juiste manier worden ingezet en onderhouden. Zaken die versleten zijn worden uiteraard gratis door Visser Vakmensen vervangen.

controles persoonlijke beschermingsmiddelen

Daarnaast worden er regelmatig controles uitgevoerd door de uitvoerders. Iedere uitvoerder bezoekt wekelijks minimaal 10 bouwplaatsen en andere werklocaties. De controles van de persoonlijke beschermingsmiddelen is een vast agendapunt van deze bezoeken.

opgeruimd aan het werk!

De werkplek dient schoon en opgeruimd te zijn. Ook dit is een belangrijke voorwaarde voor veilig werken. Voor de controles van bijvoorbeeld valbeveiligingen wordt een specialist ingeschakeld. De controleresultaten worden vastgelegd en in het systeem bewaard. Wanneer de PBM’s niet goed gebruikt of onderhouden worden door een medewerker volgen er sancties.