VCA opleiding behalen

VCA opleiding behalen

veilig werken met vca op zak

Wanneer men werk uitvoert met een verhoogd risico op lichamelijk letsel en verantwoordelijk is voor de eigen veiligheid en die van de collega’s en passanten is het certificaat Basisveiligheid VCA verplicht. VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers maar het is in feite een beheerssysteem voor Veiligheid Gezondheid en Milieu (VGM) waaraan bedrijven zichzelf kunnen toetsen. Bij Visser is dit beheersysteem geadopteerd en geïntegreerd in de werkwijze.

vca opleiding verplicht

De VCA opleiding is verplicht voor alle Visser vakmensen. Ten eerste omdat we bij Visser het belangrijk vinden dat onze medewerkers veilig werken in een veilige omgeving. Ten tweede omdat dit een vereiste is om de NEN 4400-1 certificering te behalen en behouden. Naast veiligheid gaat de VCA opleiding ook over ergonomie en het welzijn van de medewerker.

inhoud vca opleiding

In de VCA opleiding leert men alles over de wetgeving die betrekking heeft op veilig en gezond werken. Men leert de gevaren en risico’s herkennen en welke preventiemaatregelen genomen moeten worden.

Wanneer je geslaagd bent voor je VCA opleiding weet je wat je taken, rechten en plichten zijn om veilig te werken en je veilig te gedragen. Je kent de noodprocedures en bent voorbereid op noodsituaties. Iemand met een VCA opleiding kent de basis van hoe hij/zij om moet gaan met gevaarlijke stoffen en hoe er gehandeld moet worden bij brand of explosies. Daarnaast ken je de gevaren van elektriciteit en straling en weet je welke persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet kunnen worden in welke situaties.