vol-vca certificaat behalen

vol-vca certificaat behalen

vca certificaat voor leidinggevenden

De leidinggevenden van Visser Vakmensen hebben (naar onze mening) niet voldoende aan de VCA opleiding. Gezien de verantwoording van de leidinggevenden moeten zij verplicht het VOL-VCA certificaat behalen. VOL-VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers Voor Operationeel Leidinggevenden. Houders van het VOL-VCA certificaat weten welke veiligheidseisen er aan personeel bij VCA-gecertificeerde bedrijven gesteld worden.

vca certificaat behalen

Voormannen en andere leidinggevenden dienen het VOL-VCA certificaat te behalen. Zo weten onze opdrachtgevers dat er veilig gewerkt wordt en er niemand wat overkomt. Daarnaast leren onze leidinggevenden welke verantwoordelijkheden de relatie ‘inlener – uitlener – arbeidskracht’ met zich meebrengen. Het behalen van het VOL-VCA certificaat heeft voor de voormannen echt toegevoegde waarde in hun functioneren.

inhoud vca opleiding

In de VOL-VCA opleiding leert men alles over de wetgeving die betrekking heeft op veilig en gezond werken (zowel in Nederland als België). Men leert gevaren en risico’s op diverse vlakken herkennen en in detail welke preventiemaatregelen vereist zijn. De leidinggevenden bij Visser weten daarnaast de taken, rechten en plichten om veilig te werken en hoe zij veiligheidsgedrag kunnen stimuleren bij hun ondergeschikten. Er wordt in de VOL-VCA opleiding gedetailleerd ingegaan op de noodprocedures in verschillende situaties.